Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9
  • Trung tâm nghỉ lễ từ ngày: 1/9 đến 03/09/2017.
  • Hv đi học bình thường trở lại từ ngày thứ hai: 04/09/2017.
  • Chúc toàn thể GV - CB NV và HV có kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui.